O szkole

 

Zespół Szkół im. Macieja Płażyńskiego to:

 

 Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE im. Macieja Płażyńskiego

 Gimnazjum Ogólnokształcące im. Macieja Płażyńskiego

 Liceum Akademickie im. Macieja Płażyńskiego

 Liceum Służb Muundurowych im. Macieja Płażyńskiego

 Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego

 

Hymn szkoły

 

Wszystkie szkoły mają uprawnienia szkół publicznych. 

Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oświaty, a świadectwa wydawane przez szkoły są traktowane na równi ze świadectwami szkół publicznych.  

 

 

Nasze działania nastawione są na doskonalenie umiejętności uczniów z uwzględnieniem ich predyspozycji oraz kształtowanie postaw.

 

 Założyciel szkoły:
Pozytywne Inicjatywy

E-DZIENNIK


ZASTĘPSTWA