Kadra

 

 

KATARZYNA TABOR-BRZEZIŃSKA

p.o. dyrektora

 

 

ANNA KLEJSA

 

 • wychowawca klasy III
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

 

 

Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Słupsku o specjalności:  Pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną. Ukończyłam, również studia podyplomowe w zakresie: Psychologia dzieci i młodzieży – wspomaganie rozwoju. Staram się dopasowywać metody nauczania, tak aby były jak najlepiej dostosowane do możliwości uczniów. Stwarzam dzieciom sytuacje do poznawania świata, przez wszystkie zmysły. Dzięki temu szybciej zapamiętują nowe informacje. W pracy najbardziej motywuje mnie satysfakcja uczniów i podejmowanie nowych wyzwań. Każdy postęp dziecka i zdobywanie nowych umiejętności napawa mnie jeszcze większą chęcią do pracy.

 

 

 PATRYCJA CZECHOLIŃSKA

 

 • wychowawca grupy "0"
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Moim wychowankom chciałabym pomóc w budowaniu własnej tożsamości, umacnianiu ich we własne siły i w przekonaniu, że jesteśmy w stanie rozwijać się, zdobywać wiedzę  budować mądre relacje z ludźmi, osiągać szeroko rozumiane sukcesy.

 

 

                                                

MONIKA REKIEĆ

 

 • nauczyciel wspomagający klasa IV

 

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim o specjalności: Pedagogika Specjalna – Rewalidacja Upośledzonych Umysłowo, studia podyplomowe w PWSNS w Gdyni z zakresu Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz studia podyplomowe w SWPS w Sopocie z Zarządzania Personelem. Jestem pasjonatem kreatywnego myślenia i doświadczonym sędzią i trenerem w międzynarodowym edukacyjnym programie -  Odyseja Umysłu, gdzie szkolę nie tylko dzieci, ale także przyszłych trenerów. W mojej pracy magisterskiej udowodniłam, że każdy może nauczyć się kreatywnego myślenia, dlatego poprowadziłam do konkursu pierwszą w historii Odysei drużynę dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Moje drużyny brały udział w Eurofestiwalach jak i Finałach Światowych. W Pozytywnych Inicjatywach łączę moją pasję z pracą codzienną, co przynosi znakomite rezultaty w działaniach Samorządu Uczniowskiego i podczas prowadzonych przeze mnie zajęć terapeutycznych i wychowawczych.

 

 

KATARZYNA PODLASZEWSKA

 

 •  wychowawca klasy II
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Mam ogromną przyjemność i zaszczyt uczestniczyć w strukturach  Szkoły Podstawowej Małe Morze od samego początku jej istnienia. Staram się, by moim działaniom zawsze towarzyszyła należyta troska o ucznia , skrupulatność oraz miła i otwarta atmosfera pracy. Stawiam na możliwie bezpośredni kontakt z podopiecznymi, oparty na zaufaniu, ale i wzajemnym szacunku. W mojej opinii indywidualne podejście do ucznia jest aspektem kluczowym, acz niestety nader często zaniedbywanym w środowisku szkolnym. Moim nadrzędnym zadaniem jest stworzenie takich warunków pracy, aby sprzyjały one rozwijaniu ciekawości świata, zdolności społecznych, samodzielności w rozwiązywaniu problemów, a przede wszystkim pewności siebie moich uczniów.  Mój warsztat pracy jest ponadto oparty o techniki i doświadczenia, zdobyte podczas wieloletniej edukacji na polu pedagogiki, psychologii oraz logopedii. Prywatnie jestem osobą bardzo aktywną, promującą zdrowy styl życia i znajdującą realizację w tańcu. Jest on moją życiowa pasją,  a optymizm jaki dzięki niemu odczuwam, staram się nieustannie przenosić na pracę z dziećmi.

 

                                                 

JULITA KONKEL

 

 • nauczyciel wspomagający klasa V A INT.

 

 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Rewalidacja osób upośledzonych umysłowo-oligofrenopedagogika. Wiedza jaką dostarczyły mi studia i praktyka zawodowa oraz dodatkowe kursy pozwoliły mi na rozwój swoich zainteresowań związanych z terapią dzieci. Ukończyłam m.in 3-stopniowe szkolenie z zakresu Terapii behawioralnej dzieci i młodzieży, poznałam również Metodę Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherbone. Praca z dziećmi od zawsze była moim marzeniem i priorytetem jest dla mnie dostosowanie terapii do możliwości i potrzeb dziecka. Ich uśmiech, zadowolenie i chociażby poczynione małe postępy są dla mnie największą nagrodą. Jestem ogromną miłośniczką zwierząt i w przyszłości chciałabym tę pasję wykorzystać w prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży.

 

 

 

KATARZYNA BIANGA

 

 •  wychowawca klasy I
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Pracuję z dziećmi szósty rok. Moja praca daje mi dużo radości i pobudza do działania. Zdaję sobie sprawę, że każdy nowy dzień muszę wykorzystać jak najlepiej, staram się przekazać naszym dzieciom to co dobre i piękne. Rozwinąć ich młode umysły w każdej dziedzinie, wyszlifować nasze małe diamenty jak najpiękniej. Najbardziej cieszy mnie ich dziecięca radość z poznawania świata i jestem szczęśliwa, że jestem częścią tej radości. Nauczyciel to nie tylko zawód.

 

 

 


                                                 

 DOROTA STRACHANOWSKA

 

 • wychowawca klasy VI
 • nauczyciel języka angielskiego

Jestem absolwentką Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni na kierunku Wczesna edukacja i nauczanie języka angielskiego oraz Wyższej Szkoły Ateneum w Gdańsku - uzupełniające studia magisterskie na kierunku Filologia angielska o specjalności nauczycielskiej. 

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam pracując i nauczając języka angielskiego w przedszkolach na terenie gminy Władysławowo. Jestem optymistą i uwielbiam dzieci, a praca nauczyciela jest dla mnie wyzwaniem. Pragnę, by dzieci pokochały języki obce oraz przezwyciężały swe obawy związane z publicznym wypowiadaniem się. Jako wychowawca dążę do osiągnięcia równowagi i integracji w naszym zespole klasowym z zachowaniem indywidualnego rozwoju wychowanków zgodnie z myślą Janusza Korczaka: " Pozwólmy dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy."

Prywatnie uwielbiam spędzać czas z rodziną na wycieczkach rowerowych oraz przy grach planszowych zajadając domowe wypieki.

 

 

AGNIESZKA FRANK - HIRSZ

 

 • nauczyciel wspomagający klasa VI

 

Ukończyłam Akademię Marynarki Wojennej specjalności wychowanie obronne i edukacja europejska, magisterskie studia uzupełniające: integracja i edukacja europejska oraz podyplomowe studia w Pomorskiej Wyższej Szkole Humanistycznej z zakresu edukacji przedszkolnej i zintegrowanej. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe w Pomorskiej Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Gdyni na kierunku Oligofrenopedagogika oraz studia w Powszechnej Wyższej Szkole Humanistycznej "Pomerania" Chojnice o/ Gdynia na kierunku Diagnoza i terapia pedagogiczna. Jestem osobą przedsiębiorczą i kreatywną. Podejmuję nowe działania i wyzwania z myślą o dzieciach z którymi pracuję i będę pracowała. Nigdy się nie poddaję i idę cały czas do przodu - niepowodzenia wzmacniają mnie i mobilizują do działania. Mottem mojej pracy z dziećmi są słowa Marii Kownackiej "Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby uczyły się kochać ludzi i wszystko co je otacza".  

 

 

NATALIA STROMSKA

 

 •  wychowawca klasy VII
 • nauczyciel języka niemieckiego 
 • nauczyciel zajęć plastycznych i technicznych

 

Jestem absolwentką Pomorskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej na kierunku  filologia germańska  a także ukończyłam studia magisterskie na kierunku: Pedagogika Zintegrowanej Wczesnej Edukacji. Swoje doświadczenie zdobyłam w trakcie pracy z najmłodszymi dziećmi w przedszkolu  oraz w klasach szkoły podstawowej. Moją pasją jest obserwowanie sukcesów, które odnoszą uczniowie. Wiele radości sprawia mi także rozwijanie umiejętności uczniów na wielu płaszczyznach oraz rozbudzanie ich kreatywności  i  owocnej pracy twórczej. Poprzez moją pracę wychowawczą   chciałabym  nauczyć dzieci rozwiązywania konfliktów i współdziałania w grupie. Jako cel stawiam sobie dalsze rozwijanie moich kwalifikacji oraz zdobywanie wielu doświadczeń  i sukcesów  w pracy z dziećmi.

 

 

MARCIN SELKE

 • wychowawca klasy VIII
 • nauczyciel języka polskiego
 • nauczyciel informatyki  

 

Jestem absolwentem Akademii Pomorskiej w Słupsku, gdzie ukończyłem z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku Filologia polska (nauczycielska).

Obecnie uczestniczę w Podyplomowych Studiach Podstaw Informatyki (nauczycielskie), które są prowadzone przez Uniwersytet Gdański. Prywatnie jestem fanem Sherlocka Holmesa i miłośnikiem literatury, filmów i gier o tematyce kryminalnej/detektywistycznej. Interesuję się też komputerami (hardware), urządzeniami mobilnymi, muzyką elektroniczną.

 

 

 

 

    

KRYSTYNA KLEIN

 

 • nauczyciel biologii i przyrody

 

Jestem absolwentką Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, gdzie uzyskałam tytuł magistra biologii ( specjalność nauczycielska), ukończyłam też studia podyplomowe w WSKS w Gdyni na kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa, posiadam  uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W swojej pracy szczególną uwagę zwracam na indywidualne podejście do uczniów, aby dotrzeć zarówno do tych zdolnych jak i słabszych, nieśmiałych i tych, co za wszelka cenę chcą na siebie zwrócić uwagę, a metody pracy dobieram mając na uwadze m.in. preferencje sensoryczne uczniów. Moim celem jest wzbudzić w uczniach zainteresowanie biologią, mikrobiologią, ochroną środowiska, uwrażliwić ich na piękno przyrody a także promować wśród nich zdrowy styl życia, zarażać ich swoją pasją, rozwijać zainteresowania przyrodnicze.

 

 

MONIKA TOMCZAK

 • naczyciel języka rosyjskiego

 

 

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Wciąż zdobywa wiedzę i podnosi swoje kwalifikacje studiując na Wydziale Nauk Społecznych oraz kontynuując studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Praca z dziećmi i młodzieżą to spełnienie jej marzeń i źródło satysfakcji. Dąży do tego, by motywować i zachęcać uczniów do nauki oraz budować w nich poczucie wiary we własne możliwości. Stara się przekazywać wiedzę w sposób przystępny i ciekawy biorąc pod uwagę potrzeby, możliwości i zainteresowania młodzieży. 

 

MAGDALENA KOPEĆ

 

 • nauczyciel matematyki 

 

Jestem absolwentką Akademii Pedagogicznej w Krakowie na kierunku matematyka. Ukończyłam studia podyplomowe - logopedia oświatowa oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.

Moim mottem są słowa Stanisława Wielgusa "Tylko matematyka gimnastykuje umysł ucznia, w sposób niedostrzegalny, czyni go elastycznym, tak by mógł sobie dawać radę w najbardziej nieoczekiwanych intelektualnie sytuacjach, by był twórczy i samodzielny." 

 

 

KAROLINA KONKEL

 

 •  wychowawca klasy V b
 • nauczyciel języka polskiego 

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego (specjalność nauczycielska). Obecnie kontynuuje naukę na Wydziale Filologicznym. Zrealizowała liczne praktyki zawodowe w gdańskich szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jej zainteresowania badawcze to postsekularyzm, stereotypizacja językowa, moda językowa, literatura podróżnicza i wspomnieniowa.

 

 

PIOTR ZABŁOTNY  

 

 • nauczyciel wychowania fizycznego 
 • wychowawca klasy IV

 

Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku ze specjalizacją lekkoatletyki. Aktualnie najbardziej interesuje się koszykówką i jazdą mtb. Uczniom stara się przekazywać wiedzę praktycznie oraz pokazywać, że sport może być zabawą. Swoją pasje do sportu zmienił w zawód, który wykonuje, i z którego jest bardzo zadowolony.

 

 
   

 

                                                     

KS. PIOTR ZIELEZIŃSKI

 

 • nauczyciel religii 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Założyciel szkoły:
Pozytywne Inicjatywy

E-DZIENNIK


ZASTĘPSTWA